Vliegen

Vliegen

De wolken echoën de Alpen. Het is een droomrijk op dit uur. Gebergten als bloemkolen, maar witter en fragieler, onbereikbaarder en toch tactieler. Soms is het zonlicht gul en zorgt ze voor de mooiste contrasten die gebergte kan kennen. Een verschaalde reliëfkaart, plots werkelijkheid geworden. Schaduwlijnen meanderen doorheen de hoogtes en laagtes alsof ze het licht de weg wijzen naar waar het niet mag komen. Verboden terrein gedicteerd door de materie zelf, millennia lang gedwee en onverschillig op de tonen van de tijd.

De donkerte van de kloven maakt onzichtbaar. De duisternis druist in tegen de door onze Westerse visie kenbaar gemaakte wereld. Dit is het brein der aarde dat een kosmische dans aangaat met het oneindige en onkenbare. De metafoor van de diepe kloven onder duwt op die zere zweer van ons mens-zijn. Pusloos, hard en mateloos dwingend om eraan te blijven prutsen. Het willen kennen van het onkenbare kan zin geven aan bestaan. Op verschillende manieren zoeken mensen hun weg in deze metafysische jungle, al dan niet gekleurd door of gespeend van een cultureel, etnisch of religieus centrisme.

Hoe dan ook maakt elk levend organisch en anorganisch organisme onvermijdelijk onderdeel uit van dit kosmisch bal. We zijn allen genodigden, gemaskerd of niet. Of we de dans willen aangaan, is aan elk van ons. Ons (zelf)bewustzijn zorgt voor die keuzemogelijkheid. Andere aardgenoten hebben hiermee minder problemen, ogenschijnlijk of niet.

In deze metalen vogel verheffen we ons opnieuw. Letterlijk als een God-eye, de ondergrond en het echte aardse veelal negerend, denkend aan de toekomst, de rit uitzittend. Een noodzakelijke verplaatsing. We zien wat een vogel ziet op 100 à 200 meter hoogte, enkel 11 km hoger. Vliegen als het summum van menselijk kunnen. Een ultieme metafoor voor de menselijke megalomane en dialectische houding ten aanzien van de natuur terwijl wij zelf niet meer zijn dan die natuur.

Toch lijken slechts weinigen op deze vlucht hier echt om te malen. Dat hoeft niet per se. Comfort en een behouden aankomst zijn al heel wat. Voor de rest is men misschien bang. Men slaat er geen acht op, het is zinloos of gewoon oninteressant.

Juli 2013 – ergens boven de Alpen

De ontmoeting

De ontmoeting

Ik neem een Frisk en vraag haar met het doosje in de hand of ze ook een orale verfrissing aandurft. Ze aanvaardt ietwat verlegen en woordeloos. Nadien tuurt ze schijnbaar doelloos door het raampje waarbij ze aarzelend glimlachjes in mijn richting werpt, bijna verwonderd en overdonderd door mijn aanbod.

Ze glimlacht opnieuw onwennig in de richting van de net ontvangen geplastificeerde oortjes terwijl één van haar reisgezellen aarzelend tracht het klaptafeltje verticaal te fixeren. Men gaat ervan uit dat elke passagier zijn weg kent, agerend en responderend op elke stimulus die de enige uniformen in een straal van 12 km aanbieden. Zij en haar zusters niet. Ik help. Wanneer ze kanaal 13 heeft gekozen, streelt ze haar zwarte sluier naar betere oorden. Een vurige Argentijnse tango doorbreekt de mistige perceptie op de vlucht van Addis Abeba naar Caïro. Kanaal 13 is onwennig passioneel in haar nabijheid terwijl de tovenaar benen aanlijmt in het poppenhuis. Deze had ik al gezien tijdens de heenvlucht.

Het ontbijt wordt geserveerd nog voor het eerste kosmische licht zich openbaart. Er wordt vroeg gegeten. “Chokran” antwoord ik bij het krijgen van mijn plaatje. Een tornado woedt in mijn dikke darm. Ik hou het bij industrieel verwerkt graangewas als ware het een geruststelling. De eens lichtgele omelet laat ik onbevrijd achter.

The EgyptAir is bijna in zicht terwijl het zwerk blauwrood kleurt. “Bahrain”: fluistert ze terwijl ze me bijna aankijkt; “Bahrain”. Het is een onbeschrijflijk schouwspel van ontwakend licht in het donker.

Ik vraag haar waar ze heen gaat met haar tientallen andere in zwarte sluiers gehulde zusters. “Jeddah”: antwoordt ze de blik afwendend. Als ze enige tijd later een kleine foto te voorschijn haalt van een jongeman en deze laat verdampen met haar blik, weet ik dat deze rouwende groep in zwart getooide vrouwen naar een verre uitvaartplechtigheid aan het afreizen is. Ik kan niet anders dan meevoelend kijken terwijl ik probeer om haar rouw woordeloos te respecteren. Terwijl ik dit doe merk ik dat haar kleine gestalte grote voordelen heeft. Haar knieën onderbreken haar korte slanke beentjes die ze opgetrokken heeft opgeborgen, voeten rechts aanwijzend. Ik zoek tevergeefs een korte tijd naar haar kleinste linker teennagel.

Ik hou van deze bewustzijnstoestand. Te moe om actief te focussen, maar te koppig om te slapen. Bewust kiezen voor het verwijlen in een mistig nu maakt de stemming mild. Ik kijk om me heen en merk dat de andere gesluierden dezelfde poging ondernemen, zij het vanuit een bewuste koppige keuze om te slapen. Ik aanschouw de meest bevreemdende houdingen. De samensmelting van sommige mensen doet fascinerend ongemakkelijk aan. Terwijl ik nogmaals elke spier in mijn gehavende rug bemoedigend tracht aan te porren om zich minder te laten gevoelen, werp ik opnieuw een blik op de echo van beeldbuisjes. De kwade zwarte heks blijkt een witte fee te zijn die de tovenaar zal helpen met het redden van het Koninkrijk. Het beeld spreekt zoveel luider wanneer Pirazzolli mijn hamers en aambeelden beroert. De dramatiek spat zo van het scherm bij audiokanaal 13.

Later bij ons afscheid – dat louter bestaat uit het niet meer bestaan van aangenaam gemaakte en gedwongen nabijheid – besef ik dat een tocht vanuit Addis Abeba, Ethiopië over Caïro, Egypte naar Jeddah, Saoudi-Arabië meer weg heeft van een stevig ommetje dan dat het blijk geeft van een zinvolle en ecologische luchtvaartorganisatie.

Toch zal deze ontmoeting met haar en hen zonder namen, in zwart getooid en rouwend een unieke vliegervaring blijven. Ten aanzien van de Ander als initieel onbekende kan men geen verwachtingen koesteren. Levinas had gelijk.

Gent, 31 juli 2013

WC

WC

“Waar is het toilet hier mevrouw?”: vroeg ik niet zonder enige schroom. “Rechts achteraan, daar in dat bijgebouwde stukje”: antwoordde ze goedlachs met een onmiskenbaar vertrouwen in het gelaat dat ik het wel zou vinden.

Eens binnen ervoer ik het wankele isolement van de bekrompen ruimte en bedacht me dat dit minikamertje slechts door enkele centimeters gipsplaat gescheiden is van de plaats waar anderen koffiedrinkend de krant lezen of zich slurpend door hun laptop laten opzuigen. Toen daagde me het bizarre karakter van dit vertrek, ‘t gemak, de koer en wat nog meer. Mijn ontlasting viel er niet minder snel door.

Die pot daar in het koffiehuis en alle andere in min of meerdere mate openbare plee’s worden wezenlijk gedeeld door mensen die veelal onbekenden zijn voor elkaar. Hun afzonderlijk beleefde maar tegelijk gedeelde moment op die pot verbindt hen niet enkel in hun diepste lichamelijke mens-zijn, maar ook in rechtstreekse zin via het contact met de bips, bepaalde lichaamshoudingen, mogelijke gedachten enz. Onze meest intieme lichamelijke delen hangen en zweven boven die grote opening. Het driftmatige centrum van ons lichaam wordt voor even gevangen door die ene diameter, de binnenkant van de toiletbril. Dat geldt ook in het geval we er het hoofd lijdzaam in laten bengelen na een uit de hand gelopen drinkgelag. Ook daar speelt datzelfde centrum op een ander niveau met de dimensies van datzelfde trechtervormige gat. Enkel professionelen kennen het vervolgstuk ervan onder de vloer, als gebruiker sta je er amper bij stil. Waarom zou je ook. Als het maar proper ontvangt en wegbrengt, liefst in hygiënische omstandigheden. Dan ben je veilig.

Menig smartphone wordt beroerd op toilet, men telefoneert, sms’t, denkt na, leest krant of tijdschrift. Een toiletbezoek als noodzakelijk kwaad – of deugd, dat laat ik aan u over. Op die momenten wanneer ons lichaam ons harder roept om mentale bijstand, kunnen we ons met ons volle bewustzijn kwijten aan deze taak. De uitscheiding is een naar buiten werken van ballast, lichamelijke afvalstoffen. Het vraagt de nodige toewijding. Peuters die voor het eerst op een potje hun ding doen, kunnen soms moeilijk afstand nemen van dit geproduceerde en tijdelijke deel van hun lichaam. Rouw is in deze context een te zwaar begrip. Kortstondig verdriet om een klein verlies is juister.

Sommigen kunnen het niet op verplaatsing. Het is een mentale kwestie of de eerder hierboven bedoelde weerstand. Maar iedereen doet aan diezelfde uitscheiding in ruime zin. Het is eigen aan de mens als dier, natuurlijk als eten en drinken, instinctief zoals voortplanten en slapen dat zijn. Het lijkt hierbij een onuitgesproken compromis dat niet iedereen een persoonlijk exemplaar heeft. Hoewel het als een intieme daad op afstand zou kunnen gezien worden, rust er een taboe op toiletervaringen. Er wordt wel eens lachend over gesproken als het wat moeilijker ging en in sommige gezinnen is het een bron van humor zoals elke andere. Toch zou men in een Westerse consumptiemaatschappij als de onze  kunnen verwachten dat er een krachtiger individueel streven zou zijn naar het bezitten van een eigen privé-plee. Maar dat is niet zo. We zijn inschikkelijk en delen zonder veel weerstand – althans niet openlijk – het watercloset op openbare plaatsen met iedereen die voor of achter ons komt. Er wordt hierover nauwelijks gesproken, en dit heeft niet noodzakelijk met taboe te maken.

Hygiëne is immers de katalysator bij uitstek voor hergebruik en delen van toiletten met onbekenden die je voor- of achtergaan. Op alle publieke plaatsen (scholen, ziekenhuizen, bedrijven, horeca, festivals enz.) wordt dit dagelijks nauwlettend in het oog gehouden en poetst men als bezetenen deze veredelde ontlastingsbakken tot de blink erop staat. Wie al eens een openbaar toilet gebruikt heeft in Myanmar of China – of dichterbij in Frankrijk – weet waarop ik alludeer. Omwille van de manifeste afwezigheid van hygiëne komen bij een bezoek van dergelijke vertrekken niet heel veel gedachten kijken, als men al overweegt te gaan. De keuze tussen een bewust gekozen walgervaring of een aantal dagen geplande constipatie wordt dan heel pertinent. Een overweging voor de tweede optie lijkt in sommige gevallen best menselijker.

Tegelijk zijn er miljoenen mensen die nog niet over een dergelijke basis aan sanitair beschikken, iets wat jaarlijks terecht op 19 november aan de kaak wordt gesteld met World Toilet Day (www.unwater.org). De vanzelfsprekendheid van het ‘gemak’ voor ons is een dagelijks gevecht voor vele anderen op deze planeet. Ook al kunnen we er op het eerste gezicht weinig aan doen, we kunnen ons ervan bewust zijn. Iedere keer we zitten of staan om een voedingscyclus te voleindigen en te laten gaan.

Ardin’s Pace is retiring

As a struggling writer in English and Dutch, I’m figuring out what could be the best way to express myself for a couple of years now. Ardin’s Pace was one way to do so in English, but I made a choice. I’m going to focus for a great deal on my Dutch writings. Content and topics will be broader than the things I wrote and published at Ardinspace.com.

However as language tends to be a way of materializing thoughts in the real world and writings always leads to undiscovered paths, this won’t be a goodbye.

For those who liked some of the things I wrote, you can still follow me at https://medium.com/@Koen_Van_Damme where I’ll keep on publishing stories about my experiences about teaching, helping out children in poverty in the region of Ethiopia and other experiences that are worth mentioning. Dutch speaking people can keep on reading stuff on the new website of http://www.devrijepen.be which will go live any moment soon.

Thanks to those who read and enjoyed the little things I wrote and published of others on http://www.ardinspace.com.

Keep the peace alive, be aware of the things around you and keep on going being wondered about the greatness of life itself.

Love

AP.

Natuur, gedachten en relaties

Natuur, gedachten en relaties

Het is een tijd geleden, toen ik nog anders was. Ik geloofde naïef in mysterieuze verschijningen, psycho-kenese en andere esoterische nonsens. Ondertussen weet ik dat de natuur meedogenloos accuraat en indifferent is, haar eigen drift volgend. Relaties zijn per definitie moeilijk. Dat ook. En bovendien neemt de menselijke geest graag loopjes met zichzelf.

De schaduwzijde van de stengel is exact afgelijnd, het licht reikt en stopt afgemeten. Natuurwetten zijn des mensen, de natuur is onverschillig en de mensen onderschattend achterlijk. Maar nu even terug naar de natuur.

Ze is juist op haar eigen manier, omdat het niet anders lijkt te kunnen. Zonder waarnemer is er tegelijk geen object van waarneming. De natuur bestaat bij gratie van het subject. Is het daarom inferieur en cultiveerbaar? Onverschillig, dat wel. Maar dat zei ik reeds.

Ook de mens is natuur. Cellen werken autonoom en naarstig. Het brein regelt zowat alle lichaamsprocessen die ons het zelfbewuste dier ‘mens’ maken. Ook wij zijn als natuur onverschillig, meedogenloos en accuraat. De menselijke geest, onze gedachtestromen vallen echter niet één op één samen met onze menselijke natuur. Het lijkt erop dat ons bewustzijn verhevener is, want ogenschijnlijk onafhankelijk, maar tegelijk feilbaar, modificeerbaar, reflectief, betwistbaar en soms onbetrouwbaar. Krachtig ook, maar dat zien we misschien te weinig.

Anders dan de natuurwetten, volgens dewelke het licht en de gravitatie zich bijvoorbeeld gedragen, zijn onze geest en de objecten van onze geest veranderlijk. Tegelijk bepalen ze sterk wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we ons als mens kunnen ontwikkelen. De natuur en de slagschaduw zijn evenzeer veranderlijk, maar volgen steeds dezelfde wetmatigheden van het licht dat onderbroken wordt. Hoe onfeilbaar juist het licht zijn werk lijkt te doen, hoe feilbaar onze menselijke geest lijkt om te gaan met de objecten van de geest. Gedachten tonen zich op sommige momenten dwangmatig, oncontroleerbaar, worden niet zelden onbewust waargenomen en laten zich ook meermaals typeren als nonsensicaal.

Er komt ruis op menselijke relatiecommunicatie doordat eigen gedachtestromen onvoldoende worden gedetecteerd en getemd om gecontroleerd en gesynthetiseerd genoeg gecommuniceerd te kunnen worden aan de Ander. Dat is a priori problematisch op vele niveaus. Soms wordt er niet gepraat, soms wordt er naast elkaar gepraat. We begrijpen elkaar vaak niet. Soms worden wel angsten gedeeld. Maar altijd is het moeilijk om het evenwicht te bereiken tussen wat men voelt, weet en denkt; het onzegbare en wezenlijk onuitspreekbare; en de onmogelijkheid om in andermans hoofd te vertoeven om synchroon hetzelfde te voelen, weten, denken. Deze ‘belemmering’ wordt enigszins goedgemaakt door wat men de continuïteit van het gesprek met die Ander kan noemen. Door communicatie komt men tot wederzijds begrip, als het eigen ego niet in de weg zit tenminste.

Gedachten nemen al te vaak het voortouw, voorgekauwd of intuïtief. Ze bepalen in sterke mate wat wordt gezegd, gehoord en gevoeld. In dialoog in het hier en nu, zonder illusoire gedachten en louter op basis van interactie vraagt awareness en training.

Met geduld,  niet oordelen, vertrouwen, accepteren, niet streven en loslaten komt met al een heel eind in alle intermenselijke contacten en relaties.